Детска арт школа

drawing_1

Детска Арт школа

В днешно време проблемът за развитието на детската фантазия и въображение става все по-актуален. Нашата цел е да помогнем на децата да се превърнат в творци на собствения си живот. Чрез изкуството да развием тяхната способност за наблюдение и да събудим желанието им да експериментират и сами да търсят отговори.  Това е процес, чрез който децата претворяват вътрешния си свят от чувства и мисли, като го обличат в образите на изкуството.
Така те се чувстват по-спокойни, уравновесени и сигурни в себе си.

Всичко това в атмосфера на радост и игри, използвайки материали, които стимулират въображението.

Заниманията по рисуване и приложни изкуства не само научават детето да рисува, оцветява, моделира или конструира, те развиват качества, които ще му помагат в бъдещия живот.

Създаваме герои и предмети със собственото тяло, измисляме приказни истории, оживяваме материи, предмети, кукли и сенки

Уроци по пиано

Децата развиват своите музикални и творчески способности, сблъскват се с различни стилове в музиката и обогатяват музикалната си култура. Запознават се с нотите, солфежа и с пианото като музикален инструмент и по забавен начин (включващ игрови методи) се учат да свирят.

© Copyright - ArtKutia