Рисуване и приложни изкуства за деца от 4 до 9 год.

g_macro19_17A_1

От нищо нещо ...

Рисуване и приложни изкуства за деца от 4 до 9 год.

Заниманията по рисуване и приложни изкуства не само научават детето да рисува, оцветява, моделира или конструира, те развиват качества, които ще му помагат в бъдещия живот.
Търпение, изобретателност, самочувствие. изразяване на вътрешния свят и уважение към работата на другите са големите ползи от заниманията с изкуство.
В курсовете по рисуване и приложни изкуства децата ще развият всичко това работейки с различни материали и техники: Рисуване, Живопис, Колаж, Отпечатъци, Моделиране и Конструиране.

Рисуване, живопис, колаж и отпечатък

Децата развиват наблюдателност и способност да изразят своя свят в образи от линии и цветове. Работим със сухи и маслени пастели, въглен, акварел, темпера и мастило. Научаваме основни техники при изграждане на рисунката. Създаваме колаж от различни композиции и образи чрез хартия, вълна и природни материали, допълваме картинното пространство смесвайки различни графични и живописни техники.

Конструкции и кукли с материали за рециклиране. моделиране

Разнообразните материали за рециклиране, които се превръщат в произведения на изкуството учат децата на важен урок, а именно, че “От нищо става нещо”- магичната сила на нашето въображение прави чудеса, помага ни с прости средства да сътворим светове. Създаваме растения, животни и фигури от най-неочаквани материали, моделираме с пластелин и глина в релеф и обем.

© Copyright - ArtKutia