Джима ООД получи подкрепа по Проект BG16RFOP002-2.095-3784 – Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки