Цени на заниманията

Детска арт школа

  • Рисуване + приложни изкуства (4-10 години)
  • Театър за миници (3-6 години)
  • Пиано (над 4 години)

Продължителност на заниманията: 60 минути
Минимум 4, максимум 10 деца

Еднократна таксаПакетна цена за 4 занимания (1 месец)
Рисуване и приложни изкуства
15 лв.
50 лв.
Урок по пиано
20 лв
Театър за мъници – 20 занимания + представление на края
Заплаща се пакетна цена за целия курс (наведнъж или на 2 вноски)
300 лв за 20 занимания (или 2*150 лв)

Арт школа за възрастни и деца над 10 години

  • Керамика
  • Арт хоби
  • Пиано
  • Нарисувай си картина

Минимум 3, максимум 10 курсисти

Еднократна таксаПакетна цена за 4 занимания (1 месец)
Арт хоби – 3 часа
45 лв.
Арт хоби
140 лв.
Керамика 90 минути, заплаща се за модул от 4 заниманияКрамика
90 лв.
Урок по пиано – 60 минути
20 лв
Нарисувай си картина – 4+ часа
60 лв

Арт рожден ден

Продължителност: 120 минути
Минимум 6, максимум 15 деца

Цена на детеЦена на дете за домашна храна (без торта)
20 лв.10 лв.

Съботно – неделно арт училище

Възраст: 4 – 11 години

Минимум 5, максимум 20 деца

Продължителност на заниманията: 120 минути

За подробности – Sat_Sun school

Такса на дете за 1 модул от 10 занимания
320 лв.

Всички цени са в лева с ДДС.

При записване на втори член на семейството – 15% отстъпка от таксата за второто дете.
Отстъпките не се натрупват. При повече от една отстъпка се прилага по-високата.

Заплащането за месеца става при първото занимание.

Рождените дни се заплащат най-късно 5 дни преди събитието.

В случай на отсъствие, може да вземете пропуснатото занимание в същата или друга група, като в такъв случай, работите по темата в съответната група.